zaterdag 31 mei 2014

Spijt van gehoorzaamheidHet wordt tijd dat we de stekkers er uit trekken, die van het Kabinet, de Zorgverzekeraars, Wientjes & Co, Bankmannen, Overheden en Ambtenarij. Het wordt tijd dat al die instellingen en personages iets gaan doen voor óns. Daar worden ze namelijk voor betaald en niet om elkaars kont te kussen of elkaars broek op te houden.
Het wordt tijd dat ze een mentale afstraffing krijgen, volledig in paniek raken en zo niet meer verder willen.
En let op, een burn-out bij 'hoger opgeleiden' leidt tot een leven op straat, dat heb ik van het UWV begrepen. Nog zo'n instelling die geboycot moet worden met stuntjes van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Ik stel de volgende gekmakende ongemakjes voor:

1. We gaan overal en voor elk onwenselijk besluit bezwaarschriften indienen.
Dat hadden we natuurlijk al veel eerder moeten doen die bezwaarschriften dienen geschreven te zijn met kleine letters en zonder interpunctie en gericht aan juist die persoon die met langdurig- of zwangerschapsverlof is en liefst met lettergrootte 8  en onderaan het bezwaarschrift vermelden we dat we een hoofdletter en een interpunctiefobie hebben.

2. De ziektekostenpremies gaan met ingang van nu aan het eind van de maand betaald worden, d.w.z. achteraf. En als 6 miljoen mensen hun zorgpremie gaan betalen aan Mw Schippers op 't departement, cash & per aangetekende, verandert er misschien iets?  Vanaf 1 januari 2015 schakelen we allemaal tegelijk over op een door ons op te richten eerlijke coöperatieve zorgverzekeraar die we dan Ziekenfonds gaan noemen. We zijn echt klaar met de gelden die gebruikt worden voor de topsalarissen ipv het verlichten van de ellende van mensen met ziektes of belemmeringen

3. Bij de banken doen we hetzelfde. We richten een coöperatieve bank op of gebruiken een bank die ons geen kosten berekent voor het opnemen van ons eigen geld en ons een normale rente betaalt voor het gebruiken van ons geld. Massaal overhevelen van de ene bank naar de andere moet voor voldoende chaos kunnen zorgen. Een bankrun wil ook nog wel eens helpen: iedereen neemt tegelijk het spaartegoed/geld op. Als de banken ons spaargeld willen zullen ze met een fatsoenlijke rente over de brug moeten komen en niet met rentepunten en meer van dat soort onzin.


4. Wientjes leren we een lesje door alle KvK te overbelasten met aanvragen voor het opzetten van een 'eigen bedrijf'. De spelregels voor overleven zijn zo gemeen geworden, dat we allemaal zelfstandig ondernemers zullen moeten worden en dan ook aanspraak zullen maken op alle subsidies voor starters en heropstarters.
Ook vragen we daarna allemaal een BTW-nummer aan. Vrijwilligers helpen bij het schrijven van bedrijfsplannen.

5. De belastingdienst krijgt wat extra werk, de door overheid en uitzendbureaus slecht betaalde medewerkers zullen werkonderbrekingen houden vanwege de werkdruk. Tijdens de werkonderbrekingen zouden ze kunnen helpen om bezwaarschriften te maken voor de minderbedeelden.

6.De politie gaan we helpen door om de beurt het verkeer te gaan regelen, Bij kruisingen van grote wegen en drukke straten is dat zeer bevredigend. Verder geven we allemaal ons inkomen als zijnde vermist of gestolen op. Telefonisch slecht verstaanbare- en Internetaangiftes met het kleinste lettertype.

7. Terugbetalen van de studieschuld wordt gedaan op een te vertrouwen(????) bankrekening en gedeeltelijk gebruikt om jongeren van onvermogende ouders alvast een start te geven. Verder moeten alle ouders en aankomende studenten bezwaarschriften schrijven. Op de zoals in punt 1 gestelde manier.

8. Zorgwerkers gaan hun administratietijd gebruiken om patiënten en cliënten te helpen met het opstellen van bezwaarschriften. Zij kunnen het best beoordelen of de geboden hulp voldoende is. Zorginstellingen worden indien ze niet goed functioneren bezet door de bewoners en zorgverleners. De RvB's wordt afgezet en naar huis gestuurd. Zorginstellingen gaan weer zorgen voor de bewoners/huurders van de openbare ruimtes.

9. Zoveel mogelijk bewoners van instellingen en (te)huizen worden 's morgens met hun lunchpakket bij de gemeente afgezet, mogen daar gebruik maken van de toiletten en krijgen daarbij hulp van de ambtenaren. De gemeente zorgt voor vervoer terug naar huis of instelling of zorgt voor ergonomische stoelen en bedden.

10. Ziekenhuizen en verzorgingshuizen, zorginstellingen in het algemeen hebben geen vastgoed. Daar heeft men een gruwelijke vergissing gemaakt. Het vastgoed is staats/volks bezit en blijft staats/volksbezit. We hebben daar belasting voor betaald en een ziekenhuis kan niet vergeleken worden met het huis van de buurman.

10. Non-profit instellingen zijn en blijven non-profit instellingen. Kostendekkend is een mooi streven. Daar passen ook geen topsalarissen bij. Alle salarissen boven de 150.000 euro betaald door belastingbetalers worden openbaar gemaakt, we eisen een navenant hoge belasting voor deze groep. Dat maakt het weinig werken voor graaien onaantrekkelijk. Iedereen maakt zoveel mogelijke salarissen bekend op een daarvoor opengestelde website, onder vermelding van bedrijf of instelling en de initialen van de ontvanger.

11. Leerlingen die in een te grote klas zitten krijgen een rondleiding door het Binnenhof. In het torentje is een snoezelplek voor onrustige kinderen. Kinderen met een syndroom mogen gebruik maken van de Tweede Kamer. De kinderen die dat willen mogen de fractiekamers van VVD en PVV bezetten. De rest van de ambtenaren die werken als zgn. volksvertegenwoordigers geven les in groepjes van niet meer dan 15 kinderen. De deuren van het Binnenhof sluiten na aankomst van de leerlingen en gaan pas om half 6 weer open.

12. Werklozen en werkwilligen met een uitkeringkje kunnen de banen overnemen van degenen die weigeren om mee te werken aan deze burgerlijke gehoorzaamheidsacties. Bij goed resultaat mogen ze natuurlijk de banen houden met bijbehorend contract en salaris…. dat lijkt me een redelijke afspraak.

13. We zijn hier allemaal de dupe van maar dat zijn we nu ook van het beleid in Nederland. Ik reken niet op 10 miljoen activisten maar toch zeker op 5. We zijn te verdraagzaam geweest en nu is het klaar. We zijn nu verdraagzaam met de acties en de onrust die daaruit voortkomt. We zijn burgerlijk ongehoorzaam. Het moet anders. We wensen geen gebakken lucht meer.Er volgt dus ook nog een blog: einde van een tijdperk, burgerlijke ongehoorzaamheid is niet meer nodig. Zaken zijn geregeld en genivelleerd zonder achterkamertjes. Als we saamhorig zijn en wat lef tonen.


Ik nodig iedereen uit om de lijst aan te vullen met eigen schrijnende gevallen in de reactieruimte en ook met en te komen met suggesties voor de uitvoering van de acties voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook diegenen die zich wel eens schamen en soms wakker liggen van het feit dat ze zo'n overdadige levensstijl kunnen hanteren, zijn bij deze uitgenodigd. ©Gavi Mensch 
Nederland BV, 31-5-2014

@GaviMensch op twitter.dinsdag 6 mei 2014

Stalken, Fons Scaf, is het woord NEE niet begrijpen.
De betekenis van het woord 'nee' gaat, als het door anderen gebruikt wordt, volkomen aan je voorbij.
Voor elke keer dat je nee kreeg heb je een 'slachtoffer' gemaakt, uit wraak.
Dat gaat nu blijkbaar al 15 jaar zo.
Je werkloze leven heb je gevuld met lessen die niemand nodig heeft. Cultuur en muziek, voornamelijk Duits georiënteerd, hebben je voorkeur. Stokoude copy-paste's over Hitler en de zijnen, vreemde berichten over Joden die dienen als balans voor je felle antizionisme. En dan vraag ik me af, waarom praat je over zaken waar je helemaal niets van begrijpt. Jouw wereld is 80 m2 in een buitenwijk.

Ach, je komt zelden van je stoel af, je gaat zelden je huis uit en een treinrit naar Amsterdam is een wereldreis. Dat geeft niets. Maar door overal les in te willen geven, voornamelijk in zaken die je 'gecopy-paste' hebt, krijg je ook vaak kritiek en dat is een NEE. Dan ga je drammen. Dan wordt men boos (ik ben zeker niet de enige). Dan ga je je computer gebruiken om die mensen kapot te krijgen. En dan lukt niet. En dan ga je stalken, op veel plaatsen te gelijk want de persoon die jou tegenspreekt is crimineel.

Dat is onderdeel van je persoonlijkheidsstoornissen, meerdere ja. Ik daag elke psychiater uit om jouw WP-site eens onder de loep te nemen. 
Samen met een kort gesprekje geeft hij dan waarschijnlijk een uitslag als:
"Man, 72, onvoldaan over zijn leven en zijn omgeving die hem niet naar behoren eert.
Man met de neiging om alles wat gezegd wordt op zichzelf te betrekken. Boos omdat men niet ziet hoe groots hij wel niet bezig is, hoe enorm zijn taak is om de wereld op de hoogte te brengen van wat Hij vindt dat niet kan".

Zulke zaken maken dat een diagnose zou kunnen zijn NPS met nog enkele andere storingen die het beeld versterken. Al vele malen heb ik je geadviseerd om je eens grondig te laten nakijken. Daarbij krijg je natuurlijk heel veel nee's want je weet het natuurlijk beter.

Helaas Scaf, je bent een lost case. En hoe harder je schopt hoe pijnlijker het wordt voor je.
Gun je vrouw en je omgeving een oude dag met muziek en geen opdrachten maar aanbevelingen om Arte te kijken en laat Social Media voor wat het is: een sociaal medium. Een communicatiemiddel voor mensen die proberen een sociaal netwerk te weven, voor mensen die ver van hun vrienden wonen, voor mensen die iets te vertellen hebben en dat zonder dwang willen laten weten, voor mensen die delen en een positieve instelling hebben. Voor mensen die elkaar helpen, ondersteunen en begeleiden. Voor mensen die samen huilen en lachen. Voor menschen dus.

Jouw 'politiek getinte' dadendrang die er uit bestaat om mensen te vangen en ze daarna te verguizen en dan vrolijk verder te gaan met je pvv-werk terwijl je onderduikt in je bunker, is geen voorbeeld van het mooie gebruik van sociale media. Dan kom je op een hellend vlak,  zoals de roze Khmer, daar doe je jezelf waarschijnlijk ook al geen plezier mee.

Ik blijf voorlopig achter een slotje op twitter (daar dwing jij me toe) en met een kleine kring op de andere sociale media. Ik gun niemand jouw smerige commentaar op elk woord dat ik schrijf. Ik denk dat sowieso weinig mensen je smaadschriften lezen.

Wat mij betref ben je een ziekelijke, oude en zeer verstoorde en gestoorde man, waar iedereen beter uit de buurt kan blijven voordat hen hetzelfde lot treft als mij, als ons. Je hebt geen idee wat goed doen is. Je verzuurt mijn tl en die van honderden anderen. Je beledigt en liegt naar hartenlust alleen maar om applaus te krijgen en dan ben je boos als je dat alleen maar krijgt van je pvv vriendinnen. Je schendt aan de lopende band de privacy van mensen. Van ons krijg je geen applaus maar een ijzig negeren tot aan de rechtszaak die in het verschiet ligt.

Ga iets leuks doen, ga leren om iets leuks te doen voor anderen, volg een cursus, ga wandelen of fietsen! Stalken is een slechte vervanger voor duimzuigen!

Dit is een vriendelijk advies, niet dwingend, wel het laatste.

©Gavi Mensch
Maastricht, 6-5 2014
All rights reserved 2014.

zondag 4 mei 2014

Sometimes I wonder


Those days, when she would sing and crie and sing; 
these days she will sing when she's stopped crying.sometimes I wonder
if the wind just blows
to throw sand in my eyes
and if the sun only lightens
what I don't want to see
and if the rain wets my face
just to wash away my tears
sometimes I wonder
if the darkness is what I fear
'cause it hides you  from me.
and so I dream of the wind
and the sun and the rain  
the brightness of your smile
that is drying my tears,
the love in you eyes
that is lighting my view
and that I'll wake of my dream
and then I'll really see you.


©Gavi Mensch
Maastricht 2013 / 2014

All rights reserved 2014

Eveline van Donkelaar:
song  for eve

dordrecht september 1996.

zaterdag 3 mei 2014

Bevrijdingsmonument, een verslag.
Vanavond hebben we de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht, in Maastricht, op het Koningsplein daar waar het Bevrijdingsmonument staat. 
Een alternatieve herdenking op 3 mei!


De heren in pakken verkiezen de herdenking te doen op het Herdenkingsplein, dat ligt in het centrum, daar krijg je geen modder aan je schoenen.


Het was een plechtige intense bijeenkomst met veel meer mensen dan vorig jaar. Met mensen die de oorlog overleefd hebben waaronder de dame van 92 die dit dé plaats vindt om te herdenken, een Oud Indië-strijder, een oudere heer die voorlas. 
Maar ook veel mensen van de generatie geboren in de oorlog of net daarna.  Huiveringwekkend was dat terwijl er gesproken werd over het bombardement, er vliegtuigen over vlogen, 4 in dat half uur om precies te zijn. Vervelend was dat het verkeer op de A2 maar door raasde. Alsof je hard kunt weglopen voor oorlogsleed.

[ Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Omstreeks zes uur in de ochtend werden de twee verkeersbruggen en de spoorbrug over de Maas door het Maastrichtse garnizoen opgeblazen in een poging de Duitse opmars te vertragen. Enkele uren later capituleerde het garnizoen en konden de Duitsers met bootjes de Maas oversteken. Ook het vlakbij gelegen Belgische fort Eben-Emael was al zeer snel uitgeschakeld. Na de capitulatie van Nederland op 14 mei begon de Duitse bezetting, die in Maastricht vier jaren, vier maanden en vier dagen zou duren. Door fusillades en gedwongen tewerkstelling kwamen enkele tientallen Maastrichtenaren om. Het grootste verlies leden de Maastrichtse joden: van de 515 leden van de Joodse gemeente in 1940 waren er in 1945 nog slechts 145 over.
Eind augustus 1944 begonnen de Duitse troepen zich terug te trekken uit de stad. Op 13 september trok de Amerikaanse 30e infanterie divisie ('Old Hickory') het stadsdeel Wyck binnen en een dag later was de hele stad bevrijd. Hoewel de bevrijding van Maastricht driekwart jaar eerder kwam dan in Noord-Nederland (en er dus geen hongerwinter was) en een groot Amerikaans distributiecentrum in de stad was gevestigd, was er gebrek aan alles en bleven veel artikelen tot ver na de oorlog op de bon.
De oorlogsschade was weliswaar niet te vergelijken met sommige andere grenssteden, zoals RoermondVenloNijmegen of Arnhem, maar toch eisten de geallieerde luchtbomdardementen, onder andere op de wijk Mariaberg (november 1941) en op de spoorbrug (augustus 1944), niet alleen veel doden, maar leidden, door het wegvallen van een groot areaal woningen in Rood dorpQuartier Amélie en Blauw dorp, decennialang tot grote woningnood.] uit wikipedia de gechiedenis van Maastricht

Twee jonge jongetjes die een gedicht voorlazen en de krans mochten dragen; alle anderen die stil en ingetogen de verhalen en het gebed aanhoorden en nog een gedicht. 
Een jongeman blies de 'Last Post' en het volkslied, dat door de aanwezigen meegezongen werd.......... indrukwekkend.

Kleine groepjes, wisselend van samenstelling, van het ene been op het andere op het hobbelige terrein en het slecht gemaaide gras. Er werden witte rozen gelegd en bossen bloemen. Aan de voeten van elk beeld van het monument,net als vorig een rode roos.

 Daarna werden er rozen gelegd bij de struikelsteen in de straat naast het monument.
1924-1943 weggehaald uit haar huis, overleden in Auschwitz op 19 jarige leeftijd

                             En een krans op het Old Hickoryplein bij de bevrijdingsboom. 


Mensen in gewone kleren met sombere gezichten,waarschijnlijk denkend aan wat was en zeker aan wat is. 
Er werd onderling gesproken over nieuwe fascisten, over Wilders en zijn knechten. 
Over de verplaatsing van de herdenking, die van het volk is en niet van zogenaamd belangrijke mensen.
Deze bijeenkomst lijkt meer op de herdenkingen die ik vroeger in mijn geboortestad meemaakte. Het geeft stof tot nadenken, het motiveert om te blijven strijden tegen fascisme. Het was een bijzonder  uurtje! 
Met dank aan Corina Karstenberg, die mij vorig jaar voor het eerst meenam naar deze alternatieve herdenking.


Zie ook de website van Corina: 

©Gavi Mensch
   Maastricht, 3-5-2014.Bevochten vrijheid, maar sommigen zijn nooit bevrijd en  zitten gevangen in zichzelf....


.

vrijdag 2 mei 2014

Twitter Sweet
A
Hoorde dat in de VS een hond levenslang naar gevangenis moet. Ook een mars waard ;-)

G
@A
 Eerder een snickers!

A
@G
 Zullen wij ze hier ook uitdelen? ;-)

G
@A Mars of Snickers? :)

A
@G Snickers en als het aan mij ligt: Milky Way enkele reis ;-)

G
@A Doe mij maar een enkele reis Bounty ;)

A
@G  Dat vind ik een beetje te bros ;-)

G
@A Volkomen nuts dit

A
@G  Toch wel smart(ies)

G
@A a Daar zouden ze in Lion niet op komen ;)

A
@G  Zelfs niet in Cadbury ;-)

G
@A  Ik Rolo over de vloer van het lachen ;)

A
@G 9 Echt dat doet Jacques ook altijd ;-)

G
@A Op de vloer ligt wat kit, kat vindt dat niet leuk

A
@G  Dat vindt de Baron ie!!!!!

G
@A  Bon! Bon! Block!

A
@G  Zeg Maltezer! ;-)

G
@Adat heb ik niet gehoord, ik ben een beetje een Dove

A
@G  Maakt niet uit joh zolang je maar niet door het lindt gaat!

En vervolgens:  

Gavi Mensch @GaviMensch
@G  @A  mag ik jullie anti diabetes tl overnemen? ;-))))

G
@GaviMensch @Aben vergeten copyright aan te vragen, dus van mij mag het ;)

A
@G @GaviMensch Help mij eens op weg. Waarover?

G
@A @GaviMensch Moet ik het in chocolade letters voor je spellen?

A
@G @GaviMensch Oh oké maar de account is beschermd vandaar ;-) Dus....wij zaten goed ;-)

G
@A @GaviMensch ah ok, ging er van uit dat je die wel kon zien :)

A
@G  @GaviMensch Nope maar goed maakt niet uit haar intentie was ok

;-)

Gavi Mensch

2-5-2014

donderdag 1 mei 2014

Gif voor mensen

.


Een van mijn kleinkinderen is voor veel dingen allergisch. Hij is daarom ook niet ingeënt. In veel vaccins zitten stoffen  die voor veel mensen schadelijker zijn dan de ziekte waartegen ingeënt wordt. Aangezien de meeste kindjes nog wel ingeënt zijn maak ik me daarover geen zorgen. 
Wel maak ik me zorgen over de koemelk allergie en lactose intolerantie; je kunt het zo gek niet verzinnen of er zit een koemelkproduct of lactose in. 

Verse kipfilet, rookworst, broodjes, vleeswaren….. om een of andere reden hebben fabrikanten afgesproken dat ze te pas en te onpas koemelkproducten in ons voedsel kwakken. Wat doet koemelk in een gepaneerde schnitzel? Of in een bruine boterham van de échte bakker? In paprikachips?
                                                                    
Uren ben ik bezig met lezen van etiketten, van aanvragen bij fabrikanten. AH zet op AH melkvrije producten een melkglas met een streep erdoor. Er komen steeds meer fabrikanten die het vermelden op de labels: kan ook melk bevatten.

 Mijn dochter moet alles meegeven naar het kinderdagverblijf. Bovenop de smak geld die ze voor kinderopvang moet betalen. Er wordt alleen het goedkoopste op tafel gezet en bijna alles heeft melk. Er gaan melkvrije vleeswaren en boterhammen mee, rijstmelk, melkvrije knakworstjes en een melkvrij bruinbroodje voor een hotdogfeestje. 
Er komen in mijn huis geen dingen op tafel die hij niet mag en hij kan er ook niet bij als hij op strooptocht gaat.

En op de opvang vinden ze het lastig en er gaat nogal eens iets mis; dan is mijn kleinzoon een hele nacht ziek en huilt van de pijn. Daar hebben de juffies geen last van. Het staat met grote letters op het bord in de keuken geschreven dat hij zo overgevoelig is. Maar de invallers kennen de kindjes vaak niet bij naam, de werkdruk is vaak hoog en ze zitten met drie leidsters op een dubbele groep.

Vanmiddag belde een van de leidsters naar mijn dochter om te zeggen dat mijn ze mijn kleinzoon per ongeluk een hele beker yoghurt had gegeven. Alweer een ongeluk. Het ventje is doodziek, heeft overal vlekken en pijn.

Maar er kon best bezuinigd worden op kinderopvang, zoveel leidsters dat was niet nodig, het kon best goedkoper allemaal. De stagières werken bijna fulltime en invalsters? Hoelang hebben die al niet gewerkt?

Mijn kleinzoon is natuurlijk niet de enige, wel een van de velen. Er gaan steeds meer onnodige zaken door de voeding, veelal dikmakers en gifstoffen, zogenaamd toegestaan…door wie? Door iemand zonder kinderen? Door iemand die het maar gezeur vindt?

Allergieën zijn aan de orde van de dag. Gemakzucht van voedselbereiders is een van de oorzaken. Commercie en het grote geld een andere. Verder is de controle is matig tot slecht.
En die koemelk, daar kunnen we het wel over eens zijn, geen enkel zoogdier drinkt de melk van een ander zoogdier, alleen de mens.
Bezuinigingen kunnen dus ook voor jongeren dodelijk zijn. 

De jeugd van nu is op weg naar morgen….als ze het halen.Gavi Mensch
Nederland BV, 1-5-2014


Lees ook: http://maandagdemo.wordpress.com/gezondheid-milieu-en-voedsel/


.
.