maandag 28 oktober 2013

Gastblog Koos Dirkse: De ontmenselijking van de zorg.

Ik erger me mateloos aan het geprotocolleer dat alle verantwoordelijkheid van mens tot mens ontneemt. De tirannie van het protocol als deelonderwerp in de ontmenselijking van zorg.

Is er straks nog thuiszorg?
De media staan er vol van, de wachtkamers van de UWV zitten er vol mee: de ontslagen thuiszorgers. De exit begon met tientallen, al snel werden het honderden en nu zijn het al duizenden per werkgever.
Kunt u het zich voorstellen, duizenden mensen die dag in dag uit klaar stonden voor hulp en zorg aan mensen, zoals u en ik aan de kant gezet.
Vraagt in Nederland dan niemand zich af, of we die menselijke zorg zo maar kunnen strepen? Is de mantelzorg zo sterk gegroeid dat ze overbodig zijn? Nee, anders had Van Rijn geen oproep gedaan voor meer vrijwilligers. Je moet het als zorgbehoevende zelf maar redden in één van de rijkste landen van de wereld. De onbeantwoorde vraag is hoe ze dat gaan doen en niet ziek worden is het devies of zorgarmoede is uw deel.

De tirannie van het protocol
Is de afbraak van de thuiszorg het enige signaal dat we in snel tempo de zorg aan het ontmenselijken zijn? Nee, er zijn er meer. Iedereen heeft nog helder de euthanasie van een stervende patiënt en de aanpak met gevolgen door de IGZ op het netvlies. Bureaucratisch gezien is de IGZ niets te verwijten, de procedures zijn niet gevolgd. Maar zijn de procedures er wel voor zorg op menselijke maat? En die menselijke maat, is dat niet wat de patiënt, een mens, vraagt aan zijn zorgverlener?
Natuurlijk, u zegt het, er speelt het probleem van grenzen en overschrijden. Daarvoor zijn er regels. Precies en die zijn dermate bureaucratisch, dat ze tot ontmenselijking kunnen leiden.
Onze overheid met zijn uitvoerders bureaucratiseren de gezondheidszorg in hoog tempo. Talloze kwaliteitsindicatoren zijn daar een voorbeeld van. Wat zeggen die indicatoren over de zorg op maat? Helemaal niets, het is een gemiddelde uitkomst van een gemiddeld zorgprotocol en aan die uitkomst spiegelen de zorgverzekeraars de zorgverleners. De zorgverzekeraars maken dermate graag gebruik van een zorgprotocol om product en prijs te bepalen dat in het onderhandelaarresultaat tussen VWS en de medisch specialistische zorg (de ziekenhuizen) er een paragraaf aan gewijd is. Het doel is tamelijk afgezaagd als je de gezondheidszorg wat langer volgt: transparantie en efficiëntie.

Containerbegrippen die consultants op iedere bedrijfstak loslaten en waarin geen plaats is voor de mens. In de zorg betekent transparantie en efficiëntie niets anders dan de versimpeling van de complexe zorg tot een simpel rekenmodelletje. U betaalt uw dure verzekeringspenningen dus voor een gemiddelde zorg met een gemiddelde kwaliteit. Met u als klant in een spel van marktwerking, zou rekening gehouden moeten worden met uw individuele zorgvraag. Helaas zal daar geen plaats meer voor zijn in de verdere protocollering – bureaucratisering – van de zorg. De uitvoering van de zorg verschuift daarmee steeds meer van medisch inhoudelijk niveau naar het management met een administratieve controle op afstand. U als betaler van dat spel verliest uw vrijheid, uw kracht om zelfstandig en onafhankelijk te handelen.
De tirannie van het protocol en de onderwerping eraan is het lot van de patiënt van vandaag en morgen.

Kostenbeheersing op menselijke wijze
Helaas moeten we constateren dat de kostenbesparingen – ze zijn zonder meer noodzakelijk als we de zorg betaalbaar willen houden – doorschieten naar het buiten de oplossing plaatsen van de mens, de patiënt. We hebben het enkel en alleen nog over producten. Prima als je het hebt over de automative industrie maar onmenselijk als je het over de gezondheidszorg hebt.
Als we de zorg op een menselijke wijze toegankelijk en betaalbaar willen houden, zullen we de patiënt er nauw bij moeten betrekken. Omdat we samen, patiënt en behandelaar, keuzes zullen moeten maken in het individuele behandeltraject. Die keuzes kunnen er enkel en alleen komen als we het samen gaan doen, als we vertrouwen in elkaar hebben. Zorg op basis van overeenstemming, en daar heb je geen knellende procedures voor nodig die de plaats van verantwoordelijkheid van mens tot mens innemen en zo desastreus zijn voor vertrouwen.
Is het nieuw? Nee, verre van. In de literatuur van de filosofen, zelfs al van voor onze jaartelling, komen dergelijke vraagstukken al aan de orde. Heel leerzaam om het na te slaan en te lezen hoe belangrijk de sociale vrijheid van mensen is.
Helaas wordt die basiskennis niet onderwezen op onze hooggeprezen managementscholen. ©Koos Dirkse.
    28-10-2013


All rights reserved 2013 Koos Dirkse
Tekst overgenomen op verzoek.
zaterdag 26 oktober 2013

Rehwinkel zoekt werk.
Gisteren hoorde ik dat ik een erg leuke maar onbezoldigde baan kan krijgen in het buitenland, helaas kan ik me dat niet permitteren want ik heb een inkomen nodig.

Meneer Johan Peter Rehwinkel denkt dat wel te kunnen. Maar ja, die heeft dan ook geen mogelijkheden om hier weer aan de slag te komen.

Ik ben pas 61 en deels arbeidsongeschikt vanwege een chronische aandoening. Maar ik kan nog wel halve dagen werken als ik geen fysieke inspanning meer hoef te leveren. De laatste 5 jaar! En ik kan ongelooflijk veel. Het geven van Spaanse les is er een van.

Meneer Johan Peter Rehwinkel (zeg maar Peter) heeft zijn baantje als burgemeester van Groningen opgezegd en gaat met zijn wachtgeld leuke dingen doen in het buitenland. Waarschijnlijk heeft hij dat wachtgeld nodig om een taalcursus te doen. Voilà, mijn mazzel,  ik spreek drie talen vloeiend, ook die taal die Peter nodig heeft.
Nu zie ik hier een prachtige kans voor ons twee:

"Peter ik ga een half jaar met jou en je partner mee naar Barcelona, behalve Castellano (zoals het Spaans officieel heet) kan ik goed uit de voeten met het Catalá (verplichte taal voor wonen en werken in Cataluya) Zijn het Nederlandse old boys of zijn ze van de Europese soort? Er is wel wat verschil; je hebt daar weinig aan je PvdA carrière, vrees ik.

Zitten we alleen nog even met jouw probleem van het wachtgeld, men is het er in Nederland toch niet zó mee eens dat je daar gaat 'werken/ adviseren' op kosten van de Nederlanders die zich krom bezuinigen en amper geld hebben om op het lullige flexbaantje 47 kilometer verderop te komen.

Ik kijk nog even op je CV en ik tel zo'n kleine 20 nevenfuncties, waarvan heel veel in Raden van Bestuur ( dat betaalt toch wel wat) en Raden van Toezicht ( betaling heet daar vergoeding, de hotelovernachtingen en zakenlunches allen daarbuiten). Van je burgemeesterssalaris heb je kunnen sparen neem ik aan.

Ik wacht het allemaal even af, die drie maanden wachtgeld die je 'teruggegeven ' hebt, kunnen in ieder geval weer wat Groningers aan een baantje helpen. Er zijn er vast wel mensen die de bestuursbaantjes van je kunnen overnemen."

Even een ondersteunend stukje uit de telegraaf, geheel tegen mijn principes, maar daar staat nog iets leuks in;


GRONINGEN -
Vertrekkend burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen zal 3 maanden afzien van wachtgeld, solliciteren naar een betaalde baan, maar daarna mogelijk wel wachtgeld ontvangen als hij geen betaalde baan heeft.


Dat is de strekking van een verklaring die hij vrijdag heeft gegeven. Hij „neemt afstand van berichtgeving in de afgelopen dagen over (internationale) functies die hij zou hebben verzonnen en kwalificaties als 'vrijwilligerswerk' dat hij in Barcelona op kosten van de belastingbetaler zou gaan doen”.

Gedoeld wordt op een functie bij het UCLG, het internationaal verbond van gemeenten waar Rehwinkel op vrijwilligersbasis zegt te gaan werken. In meerdere media werd woensdag getwijfeld aan het bestaan van die functie en het verzoek dat hem gedaan zou zijn daar rampenmanager te worden.

Rehwinkel legt per 1 november zijn functie als burgemeester vrijwillig neer om dan in Barcelona als vrijwilliger aan de slag te gaan als speciaal vertegenwoordiger van een internationale organisatie die lokale overheden bijstaat in crisissituaties. ]

"Vrijwilligerswerk Peter, is geen werk maar hulp en hulp verlenen doe je in je vrije tijd, tenminste zo doen die achterlijke burgers dat. Een enkeling mag dat doen met behoud van de uitkering (minimumloon). En de sollicitatieplicht blijft. Of men moest als gemeenteslaafje een het werk gezet worden. Gebeurde dat in Groningen ook?

Verder, als we allemaal maar vrijwillig ontslag zouden nemen en iets leuks zouden gaan doen aan de rand van de Méditerranée en onze WW-uitkering of wachtgeld gezellig mee zouden nemen, dan werd het een lege boel in het Vaderland.

Dus zet ik dit briefje maar op mijn blog, je CV staat als link onder je naam, (klik) dit is uiteindelijk een dubbele sollicitatie geworden.
Ik solliciteer bij dezen naar tolk/vertaler Nederlands /Engels /Spaans (mag door elkaar en in en naar) en verder geef ik je op vaste uren Spaanse les.

Jij zoekt een betaalde baan in Catalunya (die je alleen krijgt als je de inburgeringscursus hebt gedaan) en de tijd die je over hebt besteed je lekker aan …………… even wachten…"


 De functie die vertrekkend burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) van Groningen zou gaan uitoefenen in Barcelona bestaat niet. In Spanje kennen ze de functie ‘fulltime rampenmanager’ niet en rekenen ze ook niet op Rehwinkel's komst.
 Dat meldt het AD. Het UCLG, het internationaal verbond van gemeenten waar Rehwinkel op vrijwilligersbasis zegt te gaan werken, zegt dat de functie er ,,heel misschien in de toekomst” komt. Rehwinkel is slechts gevraagd ,,de haalbaarheid van het oprichten van een centrum voor voorbereiding en respons bij rampen te beoordelen.”
Daarvoor hoeft hij niet naar Barcelona. Er is op de langere termijn geen bureau of kantoorruimte beschikbaar, omdat volgens het ULCG leden als Rehwinkel hun taken vrijwillig uitvoeren. Zij doen dat altijd vanuit hun eigen standplaats als burgemeester, wethouder of andere gemeentelijke functie.
Rehwinkel zei in Nederland dat hij in Barcelona ging werken. Er ontstond commotie omdat hij wachtgeld krijgt en omdat het er op leek dat hij dat wachtgeld ging gebruiken om zijn baantje in Barcelona te betalen.

"Nou dat is een tegenvaller, beste Peter!
Gelukkig staat je CV op mijn blog!

Ik kan nog zo veel, zit over mij maar niet in; -) "
P.S.  Had je ook een moeder Peter en grootmoeders? Die zie ik niet vermeld staan in je CV en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat zij deden.Met vriendelijk groet en geen dank!©Gavi Mensch
Nederland BV 26-10-2013

All rights reserved 2013

woensdag 23 oktober 2013

Referenda en populisten?

Maak de wet! is de campagne die Netwerk Democratie, Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren. Hiermee kunnen burgers een nationaal referendum afdwingen over hun eigen voorstellen.

Ik moet hierover nadenken, aan elk referendum zitten twee kanten.
En ultrarechts en conservatief rechts zijn in opkomst in Europa.>>>>>  Link
Deels te wijten aan ontevredenheid en valse beloftes van populisten, deels aan een diepere laag kwade geesten die een gevaar voor de democratie en de samenleving kunnen betekenen.

De blinde volgers van de PVVman (de PVV is geen partij maar een stichting van Wilders) zijn vast makkelijk te porren voor een lekker weg-met-de-buitenlanders-wetje. Dat is een groot risico.

Waarom?

Een klein voorbeeldje van buiten Europa: de overheids shutdown in de VS werd veroorzaakt door de extreem rechtse en ultraconservatieve Tea Party als dwangmiddel om het nog enigszins sociale ObamaCare te kunnen vernietigen. Het is gelukkig niet gebeurd. 
Zo'n Tea Party is o.a. fel anti-abortus. 
Waarover dacht je dat ze een eerste referendum zouden houden?

Geef een NL Tea Party de kans en we krijgen allerhande moskee-weg voorstellen, uitzettingsvoorstellen- en misschien wel doodstrafvoorstellen..  

En net zoals bij de verkiezingen bepaalt de opkomst de uitslag. 
Populisten heten niet voor niets populisten. Ik huiver: >>>>>Link

Aangezien ik persoonlijk van mening ben dat we achteruit lopen in dit land, lijkt het me zaak ons eerst eens te gaan buigen over gelijkheidsprincipes. 
Willen we toch een D66 standpunt ten uitvoer brengen, laten we dan eens kijken of het lukt met gekozen burgemeesters. 

Ik snap wel dat het idee er ligt want nu legt de regering met het grootste gemak geaccepteerde of afgewezen voorstellen naast zich neer ( zoals  het EPD bijvoorbeeld). Dus moet het anders. Maar houd de meelopers in de gaten!

Referenda...

Zoals ik al zei: ik ga er over nadenken.©Gavi Mensch
Nederland BV, 23-10-2013.


.
dinsdag 22 oktober 2013

Wat te doen met het ultrarechtse afvalputje.


[  Franse fascist Le Pen te gast in de Nederlandse Tweede Kamer en alle PVV'ers een NSB-speldje op. Het zal nooit wennen.] 

Terecht commentaar van Francisco van Jole op 14 oktober van dit jaar

Enige overpeizingen...

Was er nou echt niemand meer in de buurt om te protesteren tegen de theevisite van Le Pen? Een handje vol, is dat wat er gebeurd op dit moment? Moet ik telkens vanuit Maastricht naar Den Haag om de fascisten te bestrijden, woont daar niemand in de buurt die mensen kan optrommelen? Ik weet dat het niet eerlijk is want als je in Den Haag of Amsterdam woont, wordt protesteren een soort wekelijkse hobbyclub, maar het MOET echt.

Het putje raakt verstopt door de hoeveelheid ultrarechtse breinarme en breinloze volgers van schreeuwers. Sommigen blijven de zaken maar over een religieuze kam scheren: Joden, islamieten en christenen hebben eigenlijk weinig met onze hedendaagse politiek te maken, toch zijn ze 'lekker' bruikbaar. Wie vandaag nog geen Jood of Islamiet heeft gezegd mag niet meer meedoen. Schei toch eens uit met die onzin!

De telegraaf (fout in en na de oorlog) maakt er zelfs een gewoonte van om tegen nazipropaganda aanschurkende commentaren via 'columns' van rechtsextremisten de wereld insturen. 
Een voorbeeld daarvan is de NIET joodse Smalhout, u weet wel de ex- anesthesist die op het laatste moment in ere is hersteld ( weet veel van zijn collega's?).  Meneer Smalhout maakt, net als Wilders, misbruik van het woord "joods".

Zijn column in de telegraaf is 9 van de 10 keer bij de wilde beesten af. De 10 de keer kan ik het niet meer lezen vanwege de tranen die in mijn ogen schieten door de hoeveelheid leugens en hypocrisie. 
Smalhout had moeten stoppen na het schrijven van zijn uitermate goede boekjes over het vak. 
Maar ja, NPS komt veel voor bij mensen die nooit bekritiseerd worden.  

Het ergste is nog dat hij  beschikt over een hoeveelheid wapens (van zijn zoon?); het doet me telkens weer denken aan iets breiviks….
Ik ga de hierboven bedoelde columns en commentaren alleen verlinken…(click en lees)


En zie hieronder hoe duidelijk de richtingaanwijzer is van de krantenkoppen op Google, het moet gezegd, de Volkskrant is van deze 3 nog de enige die hier niet jubelt. Op de tweede plaats gaat naar Spitsnieuws, ultranationalistische als bijvoeglijk naamwoord geeft een licht negatieve klank aan de kop, maar dat kan het oog van de lezer zijn. De telegraaf doet alsof er sprake is van een samenwerking op Nederlands niveau.


Zoekresultaten Google. Zoek de verschillen.

SpitsNieuws ‎- 3 dagen geleden
De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen komt 13 november naar Nederland om met PVV-leider Geert Wilders te praten over een ...

                            2.     Wilders haalt Marine Le Pen naar Tweede Kamer
Volkskrant‎ - 6 dagen geleden

                           3.      Le Pen naar Nederland voor overleg met PVV
Telegraaf.nl‎ - 2 dagen geledenDeze boze bladvulling is er uit. Ik ga me nu even wijden aan studeren en bijspijkeren van gezondheidszorgzaken en aan het bestuderen van de rommelige onwetendheid van het UWV waarover u binnenkort zeer spannende verslaggeving kunt verwachten.


Ave!©Gavi Mensch

Maastricht 22-10-2013


Inhoudelijk commentaar is altijd welkom. ;-)


zondag 20 oktober 2013

Healthy spicesExperimenting with spices and herbs in the preparation of food is a tasteful hobby, allthough sometimes the tastes are not always exactly what you expected.
I love the old arabic spices (especias Morunos) I learned to cook with in the south of Spain: cinnamon, cloves, all kinds of peper, cummin and coriander, curcumin and ginger and  Some of them are really good for you, I guess that is why they are being promoted so much. 

Just a couple of them in the text below:


1. Cinnamon

Not only can cinnamon temporarily raise your metabolism but it also has an impact on insulin sensitivity. This can improve the way your body uses glucose and can make fat cells more responsive which helps stabilize blood sugar.


2. Cayenne Pepper

Spicy peppers, such as cayenne pepper, increase metabolism by causing body temperature to rise. This burns calories as the body cools your temperature back down. As an added bonus, the same substance that gives cayenne pepper its heat, capsaicin, may also aid in digestion and help to ease pain.

3. Ginger

Along with boosting metabolism, ginger is also thought to help enhance satiety and reduce hunger. This makes it an ideal spice for those trying to lose weight! Ginger is also known for its ability to help ease an upset stomach.


4. Mustard

Like hot peppers, mustard increases your metabolism by raising your body temperature. Spicy or hot mustard will be more effect than regular yellow mustard. Add some to your next sandwich to give it a tasty kick and burn more calories at the same time!

5. Tumeric


Tumeric increases metabolism and also aids in digestion. A substance in tumeric called curcumin is thought to help break down fats in the body and help prevent weight gain.


Just so you know...... stay happy, stay healthy and sing or dance!  
Tweeted suggestion: Cinnamon Girl;-) 
©Gavi Mensch 
Maastricht, 19-10-2013 

.

zaterdag 19 oktober 2013

Nisperos
Op mijn patio staat een nispero, een Japanse mispel, zelf geplant. Hij groei en groeit en stopt niet met groeien en vandaag of morgen moet hij afgezaagd worden omdat de wortels de tegels breken. Drie meter statige slanke boom uit een pitje, met zoveel fruit dat we niet weten hoe snel we het moeten plukken en rapen. De boom is lief lelijk en oersterk. Hij bloeit uitbundig in het vroege voorjaar en in mei zijn de nisperos rijp.
In het voorjaar behangt de jasmijn de stam en de takken met slingers, niet verwonderlijk dat het ook nog eens heerlijk ruikt onder de boom.

Bijen en wespen doen hun best om alles te bestuiven en pollen van hot naar haar te dragen. Het is een komen en gaan vanjewelste, naar de nispero van de achterburen vermoed ik.
Om te voorkomen dat ze te dicht bij mijn tafel komen heb ik een schaaltje met rijp fruit op het afdak naast de boom gezet. Ze houden zich keurig aan hun territorium en dat is maar goed ook want ik ben erg allergisch voor wespensteken.
Bijen en wespen zijn nog de weinige zaadverspreiders in dit land, verder is men tevreden met één twee of geen kinderen.

Mijn kleindochter en het zoontje van mijn vriendin zijn enthousiaste plukkers, ook al denk ik dat het eerder gaat om de steile hoge trap die ze mogen beklimmen.

Het blijft een uitzonderlijke luxe om voedsel in je eigen tuintje te hebben, zeker als het boordevol vitaminen en mineralen zit. In Nederland wordt het fruit verkocht onder de naam loquat maar het fruit komt uit de warme landen, hier overleeft de boom zelden in de tuin.

De nispero trekt zich niets aan van crisis en werpt uitbundig vruchten af voor de hele buurt. Dit jaar heb ik de buurkinderen nisperos laten plukken voor thuis. Ze eten ze onderweg al op, soms worden er van de grond geraapt voor jam. De pitten worden opnieuw geplant of gedroogd, daar kun je prachtige sieraden van maken. De enorme bladen van de boom worden onder de boom gegooid in het najaar. Met flink wat regen composteert dat snel.
We bespuiten niet, daar houden wij niet van en de bijen nog minder. 

Van de lelijke vruchten maken we siroop.
Weggooien doen we niets.
©Gavi Mensch
Jerez de la Frontera, 10-5-2013


All rights reserved 2013

.

vrijdag 11 oktober 2013

Pedofilie, pedoseksualiteit en pederastie.


Pedofilie is het zich seksueel aangetrokken voelen tot heel jonge mensen. Pedoseksualiteit is het seks hebben met hele jonge mensen.  Pederastie is mannelijke homofiele pedofilie.

Het lijkt me handig als we die termen los zien van het houden van onze kinderen en kleinkinderen! Er is te veel mee gemoeid.

Hieronderuitleg van de 'pedo-woorden', onder de dik gedrukte letters zit de link naar originele teksten!

[ Pedofilie is een term die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.  De term wordt op twee 2 manieren vaak foutief gebruikt: Ten eerste slaat de term "pedofilie" alleen op het verlangen naar seksueel contact met kinderen, niet op het daadwerkelijk hebben van seks met kinderen. Het laatste heet pedoseksualiteit. Pedofilie is niet strafbaar [onze gedachten zijn vrij], pedoseksualiteit wel.

Ten tweede is er pas sprake van pedofilie als een volwassene zich seksueel aangetrokken voelt tot prepuberale kinderen. In het dagelijks spraakgebruik wordt een volwassene die zich seksueel aangetrokken voelt tot personen die wel al geslachtsrijp, maar nog minderjarig (minder dan 18) zijn, vaak ten onrechte als pedofiel aangemerkt. Pedoseksualiteit is dan ook niet helemaal hetzelfde als het strafbare feit van seksuele handelingen met minderjarigen, wel geslachtsrijp, maar nog geen 16 jaar is.

Pedoseksualiteit wordt gezien als psychoseksuele stoornis. Een bijzondere vorm van pedofilie is pederastie. Deze term betreft enkel de mannelijke homofiele pedofilie. Er valt ook onderscheid te maken tussen pedofilie en efebofilie, het zich aangetrokken voelen tot pubers en adolescenten. Het praktiseren van het laatste is onder zekere omstandigheden niet strafbaar. Deze seksuele voorkeur wordt in het dagelijks gebruik echter meestal wel als pedofilie aangemerkt.

Een voorwaarde voor eventuele behandeling is dat strafbare handelingen moeten worden stopgezet, gedurende de duur van de behandeling. Behandeling behelst: Het verhelderen van de onderliggende seksuele behoeften, de genese van het probleem,verzoening met de toestand die onveranderlijk is, en het zoeken naar alternatieven voor de seksuele behoeften. Beheersing van de sterke neiging wordt bereikt via door de methode van de terugvalpreventie. Dat wil zeggen het grondig kennen van de manieren en alibi's om de drempel naar strafbare handeling te overtreden.]

 Op mijn vraag op Social Media hoeveel pedofielen Nederland wel niet telde, een hypothetische vraag natuurlijk om aan te geven hoeveel zedenmisdrijven er de laatste jaren in het nieuws gekomen zijn, kreeg ik het volgende 'stupide' antwoord: 12 miljoen.

Dan is het ook te begrijpen dat er zoveel commentaar komt op elk stukje over het onderwerp. Mijn vraag zou dan weer moeten zijn of wie pedofilie niet een ernstig verschijnsel vindt (bijvoorbeeld vanwege het bezitten van kinderpornografie), zelf deze vorm van seksualiteit een warm hart toedraagt, wil tolereren, (klein)kinderloos is ?

Het is natuurlijk erg simpel om onwetenden wijs te maken dat Sigmund Freud pedofilie een normaal verschijnsel vond, ook in een ouder kind relatie. Ook dat zag ik verschijnen in een tweet. Het zijn mensen die ooit iets over Freud gelezen hebben maar het nooit echt begrepen.
Hieronder enkele quotes betreffende het onderwerp uit de Wiki: 

[ De mens wordt gezien als een wezen dat primair streeft naar lustbeleving. Het menselijk handelen wordt gedreven door driften, een aangeboren drang naar bevrediging van die lusten die resulteren in het voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals eten en voortplanting.

Aanvankelijk ging Freud er vanuit dat neuroses veroorzaakt worden door verleiding in de kindertijd. Later liet Freud deze gedachte los, en ontwikkelde het idee van de kinderlijke seksualiteit, en het ontstaan van neuroses door stoornissen in de ontwikkeling van de kinderlijke seksualiteit.
Ontwikkeling van het libido
In zijn theorie over de ontwikkeling van de persoonlijkheid onderscheidt Freud twee innig verbonden en parallel verlopende ontwikkelingsprocessen: de psychoseksuele ontwikkeling, en de ontwikkeling van het Ich.
Psychoseksuele ontwikkeling
Volgens Freud slaat de term seksualiteit op gedrag dat lustervaringen meebrengt, en omvat dus ook lustgevende functies zoals voeding, ontlasting, aanraking, kijken. Freud werd in zijn ideeën beïnvloed door Ernst Haeckel, die stelde dat de ontwikkeling van het individu de ontwikkeling van de soort herhaalt. Deze ontwikkeling geldt ook voor de seksuele ontwikkeling van de soort, die via orale en anale fases richting genitale seksualiteit zou zijn geëvolueerd.[1] Freud kwam tot de volgende fasen in de ontwikkeling van het lustleven:
·                    De orale fase
·                    De anale fase
·                    De fallische fase
·                    De latentiefase
·                    De genitale fase          ]

De reactie daarop was een strakke disciplinaire opvoeding en omgang met kinderen.

Dr. Spock, volgens wiens richtlijnen in boeken over baby- en kindzorg een groot deel van de naoorlogse kinderen werden grootgebracht, was eerder voorstander van het warm en met liefde opvoeden. Echter met gebruikmaking van Freud's principes zoals hierboven beschreven.
Het is dan ook niet voor niets dat de richtlijnen van Dr. Spock verwezen zijn naar de gelijknamige SF figuur.

Nog een opmerking over pedofiele contacten, dit maal van een arts.

[ Zolang therapeuten niet inzien dat pedofiele seksuele contacten onwenselijk zijn en zij hun patiënten zelfs ‘positieve’ voorbeelden van pedofilie voorhouden, zal een therapie er voorlopig niet komen.]


Het aantal pedofielen zal dus best relatief groot zijn (natuurlijk geen 12 miljoen in Nederland) en een huiveringwekkende ontwikkeling is dat veel pedofielen hun fantasie voeden met kinderporno, materiaal dat geproduceerd kon worden door fotograferen of filmen van misbruik van jonge kinderen, sommigen nog zuigelingen.

Indirect zorgen dus deze pedofiele afnemers voor het misbruik door pederasten. Kinderpornografie is dan ook overal een verboden item. En dat is maar goed ook.
Als je in het kader van dadercursussen de beelden van ernstig misbruik van baby's hebt gezien, weet je hoezeer er controle moet zijn op de veiligheid van (kleine) kinderen. Veel pedofielen zijn wat dat betreft gevoel- en gewetenloos.

Pederasten zijn gestoord, zonder dat dit een excuus is voor het levenslang traumatiseren van kinderen. Of zelfs het doden van kinderen na misbruik.

Ook in de media worden de termen pedofiel en pedoseksueel door elkaar gehaald.

De eerste kan overtredingen begaan door het bezit van kinderporno. De tweede is een dader die kinderen misbruikt. Hieronder vallen ook de reli-pedoseksuelen: religieuzen, mannen en vrouwen die kinderen hebben misbruikt die aan hun zorg waren toevertrouwd, die hele volksstammen een levenslang trauma hebben bezorgd en die er zelden strafrechtelijk voor vervolgd zijn.

Veel kinderen met een trauma van seksueel misbruik door vertrouwenspersonen, groeien op met een 'enorme hindernis' in de relationele sfeer. Hoe vertrouw je nog mensen die van je houden en je zo misbruikt hebben?

Mensen die pedofilie geen punt van discussie vinden kunnen mij beter uit de weg gaan.
Dat wil niet zeggen dat ik iemand met pedofiele gedachten uit wil bannen uit de maatschappij. Zoals eerder gezegd, gedachten zijn vrij. 

Maar als daarnaast voor fantasieën kinderporno wordt gebruikt en erger nog kinderporno wordt vervaardigd door kinderen te misbruiken hoeft  diegene niet op mijn steun te rekenen. En pedoseksuelen kunnen net zoveel straf uitzitten als u wilt, het verandert meestal niets aan hun noodzaak om seks te willen hebben met kinderen.

Voor de veiligheid van kinderen horen deze zwaar gestoorde mensen niet onbewaakt terug te keren in de maatschappij.


© Gavi Mensch
Maastricht, 10-10-2013.

etc etc???????


Domme Tibaert in het kwadraat

.
Copy-pasten is een ding maar een gedicht fout overschrijven en dan vijftig hatelijke smaadblogjes wijden aan mijn correctie van je fouten in het Spaans? Tssss!

Ya te dijeTibaert, hijo de tu madre, que todo lo que copias está escrito por otras personas. Déjalo así,  porque no tienes ni p**a  idea del castellano.


Oye, hijo mío, el silencio
por Federico García Lorca

Poema de la seguiriya Gaditana
EL SILENCIO

Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclina las frentes
hacia el suelo.
Hier een voorbeeld van  Siguiriyas  een van die prachtige ritmes die in het Spaans 'compas' genoemd worden.
Antonio Gadez danst het 'compas'in de video hieronder:


Nog even een stukje over de arrogantie himself:
Weer zo'n  aankondiging over zijn eigen fouten, schaamt ie zich niet?

Alphonse Scaf @Tibaert op Twitter:

STILTE ow.ly/pHFSk Aan talenkennis schort het. Zeker aan die van dichters...;-) ] 

De cultuurbarbaar noemt het de Stilte en schrijft het dan zo..... (zoek de foutjes)

EL SILENCIO

Oye, hijo mio, el selencio,
Es un selencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclina las frentes
hacia el suelo.

En blijft dan maar piepen over dat ik hem "schande schande 'gecorrigeerd heb in een taal die ík net zo goed spreek als Nederland of Engels. 
Niet meer doen Tibby, je slaat flater op flater en eigenlijk vind ik dat dan wel weer sneu voor je. 
Er staan echt foutjes in je tekst, moeilijk hè zo'n taal uit een ver land!
Met je Meestrichs als enige manier om je te uiten........

Ik zit hier echt te gniffelen met een heerlijk kopje thee en ga zo verder met de bundel van Lorca.

{*_*}© Gavi Mensch
Maastricht, 11-10 2013Zojuist binnen gekomen update uit Jerez de la Frontera: 
Con la colaboración de:  Gallina Blanca, producente de Sopa de Pollo. ;-)